برچسب: ستران
2 مطلب

«ستران» بازگشت / نمادی که یک‌ماهه ۱۲۰ درصد بازدهی داشت

چرا نماد «ستران» متوقف شد؟