برچسب:

ستران

2 مطلب

«ستران» بازگشت / نمادی که یک‌ماهه 120 درصد بازدهی داشت

چرا نماد «ستران» متوقف شد؟