برچسب:

سد آبی

6 مطلب

وضعیت بحرانی ذخایر سدهای تهران

چشم کشور به بارش باران خشک شد

قانون توزیع عادلانه آب در کشور رعایت نمی‌شود