برچسب: سفارت ایران
2 مطلب

تعرض به سفارت ایران در فنلاند

طبق کنوانسیون وین دولت انگلستان در حادثه سفارت مسئول است