برچسب: سفته
7 مطلب

دریافت سفته ارزی مالیاتی امکان‌پذیر شد

اخذ سفته ارزی مالیاتی امکانپذیر شد

بزرگترین مشکل کشور وجود سفته‌بازها است