برچسب:

سهام چین

11 مطلب

سهام آسیایی با تصحیح نرخ بهره چین رشد کرد

عملکرد ضعیف بازار سهام چین در سال 2018

سهام آمریکا از افت بازگشت

سهام آسیایی افت خود را جبران کرد

سقوط سنگین سهام چین