برچسب: سهام چین
11 مطلب

سهام آسیایی با تصحیح نرخ بهره چین رشد کرد

عملکرد ضعیف بازار سهام چین در سال ۲۰۱۸

سهام آمریکا از افت بازگشت

سهام آسیایی افت خود را جبران کرد

سقوط سنگین سهام چین