برچسب:

سیلاب در خوزستان

13 مطلب

خسارات سیل به صنعت شکر ایران

برآورد اولیه خسارات سیل بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است

مردم نگران جبران خسارات سیل نباشند

هیچ جایی مانند اهواز در خطر نیست

مرز چذابه تعطیل شد

شرایط بحرانی سیل خوزستان تا اردیبهشت ادامه دارد

5 استان کشور برای کمک‌ به خوزستان آماده باشند

60 دستگاه پل در خوزستان خسارت دیدند