برچسب:

شاغلان

10 مطلب

نرخ بیکاری پاییز 98 اعلام شد

جمعیتی که شغل ندارند اما درآمد دارند

اشتغال ناقص معضل جدید اقتصاد کشور

تعداد شاغلان دولتی کم شد