برچسب:

شبکه برق ایران

9 مطلب

ظرفیت تولید برق ایران افزایش یافت

مصرف برق هنوز مهار نشده است

آیا رکورد ۱۶ سال بدون خاموشی گسترده می‌شکند؟