برچسب:

شماره گذاری خودرو

36 مطلب

توضیح پلیس درباره توقف شماره‌گذاری 9 مدل خودرو

شماره‌گذاری خودروهای پرمصرف متوقف شد

پلیس شماره‌گذاری چند خودرو را متوقف کرد

نباید با واردکنندگان خودرو رفتاردوگانه و سلیقه ای داشت

شماره گذاری 15 خودرو متوقف شد

شماره‌گذاری خودروهای وارداتی کاهش یافت