برچسب: شهردار تهران
50 مطلب

زمان اجرای طرح ترافیک جدید

۳۸ پله تا پروانه ساختمانی

جزئیات دیدار رئیس مجلس و شهردار تهران

وزیر کشور: تاخیری در صدور حکم حناچی پیش نیامد

حکم حناچی صادر شد

حناچی شهردار تهران شد