برچسب:

صادرات فرش دستباف

8 مطلب

تغییر شناسنامه فرش ایرانی در ترکیه و امارات

صادرات فرش دستباف ۳۰ درصد کاهش یافت

کاهش صادرات فرش دستباف ترکیه

رشد صادرات فرش دستباف ایران در چهار ماهه امسال