برچسب:

ضریب جینی

7 مطلب

ضریب جینی سال ۹۸ اعلام شد

شکاف طبقاتی در سال 97 بیشتر از قبل شد

سازوکار بازار متشکل ارزی و پارکینگ‌های در حال انفجار

دلایل نابرابری درآمدی در آمریکا از نگاه اکونومیست

شکاف درآمدی در ایران عمیق‌تر شد

شکاف طبقاتی بیشتر از قبل شد

کاهش ۲۵ درصدی فاصله فقیر و غنی در ایران