برچسب: عبدالناصر همتی
152 مطلب

سه راه برای تامین کسری بودجه

خبر همتی درباره ارز نیمایی

در جلسه همتی با مدیران عامل بانک‌ها چه گذشت؟

روز شنبه نرخ ارز مثل چند روز گذشته می‌شود

صحبت از دستکاری نرخ ارز انصاف نیست

بازار مسکن کنترل خواهد شد

ثبات اقتصادی هدف اصلی عملیات بازار باز

همتی وارد سئول شد

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 11