موضوعات داغ:
برچسب: فرصت شغلی
32 مطلب

بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بدون نفت / دو میلیون فرصت شغلی تا سال ۱۴۰۰ ایجاد می‌شود

ایجاد دو میلیون شغل تا سال ۱۴۰۰

ایجاد ۹۸۸ هزار فرصت شغلی در سال جاری

وعده ایجاد ۹۸۸ هزار شغل تا پایان ۹۸

شغل‌هایی که به سرعت در حال نابودی هستند

هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸

ایجاد ۴۰۰ هزار شغل تعاونی در بخش خدمات

درآمدهای محقق شده ۴۸ درصد بیش از پارسال است