برچسب:

فرودگاه نجف

15 مطلب

پروازها از سر گرفته شد

تا زمان دندان‌گردی فرودگاه نجف پروازها متوقف خواهند بود

کاهش شدید قیمت پروازهای عتبات عالیات

آخرین وضعیت پروازهای نجف و بغداد

برخورد فرودگاه نجف با پروازهای ایرانی عجیب است

احتمال انتقال پروازهای ایران به بصره

جزئیات توافق جدید ایرلاین‌ها با فرودگاه نجف

ادامه پروازها به نجف به صورت محدود

توقف پروازهای ایران به نجف