برچسب:

قیمت سبد نفتی

41 مطلب

قیمت نفت اوپک به 56 دلار نزدیک شد

قیمت سبد نفتی اوپک از ۶۵ دلار گذشت

سبد نفتی اوپک 61 دلار شد

افزایش قیمت سبد نفتی اوپک

قیمت سبد نفتی اوپک ۶۲ دلار شد

قیمت سبد نفتی اوپک به 60 دلار نزدیک شد

افت 8 دلاری قیمت سبد نفتی اوپک

قیمت سبد نفتی اوپک افزایش یافت