برچسب:

لایحه

9 مطلب

سیاسی‌ترین لایحه اقتصادی دولت در آستانه اجرا

لایحه افزایش مناطق آزاد لازمه تجارت یا حقه سیاسی

افزایش مناطق آزاد ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد وارد می کند

پایمال شدن اقتصاد مقاومتی در مناطق آزاد