برچسب:

محمد طبیبیان

3 مطلب

توصیه دو اقتصاددان پیش از سخنان رییس‌جمهور / قدرت اقتصادی، کانون قدرت واقعی / ۳ توصیه برای تقویت اقتصاد

روایت یک اقتصاددان از فسادهای میلیاردی با پاسپورت فروشی

آیا قیمت ارز در ایران حباب دارد؟