برچسب:

معلم

8 مطلب

رتبه بندی معلمان از ۱۴۰۰/۱/۱ اجرا می شود

تعهدی برای استخدام خرید خدماتی‌ها نداریم

هشدار در‌خصوص احتمال افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل

شهر تهران با معضل کمبود معلم مواجه است

امکان جذب ۲۵ هزار دانشجو معلم را داریم

میزان حقوق معلمان در جهان

تجمع تاکسی‌رانان مقابل مجلس