برچسب:

معیشت مردم

13 مطلب

شرایط معیشتی مردم نیازمند توجه غیرشعاری است

صف بستن برای مرغ افتخار نیست / شرمنده هستیم و عذرخواهی می‌کنیم

به‌رغم تمام فشارها کشور را با آرامش اداره می‌کنیم

مردم از مدیران کشور انتظار دارند معیشت آن‌ها دچار آسیب نشود

راه مبارزه با آمریکا منحصر در صدور قطعنامه نیست

بودجه چگونه بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد؟

بازار باید آرامش داشته باشد

گرانی‌ها مردم را آزار می‌دهد