برچسب:

مناقصات نفتی

2 مطلب

برگزاری مناقصات «نگهداشت تولید» از سال 97

۲۹ شرکت خارجی در لیست مناقصه‌های نفتی ایران