موضوعات داغ:
برچسب: منطقه یورو
65 مطلب

کاهش رشد اقتصادی فرانسه

بدهی کشورهای اروپایی کاهش یافت

یورو به 20 سالگی رسید

چاپ اسکناس ۵۰۰ یورویی متوقف شد

توهم اقتصادی پوپولیست‌های ایتالیا

افزایش نرخ تورم در منطقه یورو