برچسب: منطقه یورو
57 مطلب

توهم اقتصادی پوپولیست‌های ایتالیا

افزایش نرخ تورم در منطقه یورو

ارزش یورو به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید

کاهش نرخ بیکاری در منطقه یورو