برچسب:

موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز

3 مطلب

سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز با پول‌های خود چه می‌کردند؟/افراد با فروش اموال خود سپرده‌گذاری می‌کردند

پول مردم در خزانه غیرمجازها