برچسب:

نرخ بلیت هواپیما

9 مطلب

برخورد قضایی در انتظار گرانفروشان بلیت هواپیما

کاهش قیمت بلیت هواپیما چقدر واقعیت دارد؟

کاهش قیمت بلیت هواپیما از 21 شهریور

30 درصد ظرفيت پروازهای داخلی خالی است

دلیل کاهش قیمت بلیت هواپیما

«گرانی بلیت هواپیما» رها نشده

کاهش ۲۲ درصدی پروازها در ماه مهر