برچسب: نرخ بلیت هواپیما
5 مطلب

۳۰ درصد ظرفیت پروازهای داخلی خالی است

دلیل کاهش قیمت بلیت هواپیما

«گرانی بلیت هواپیما» رها نشده

کاهش ۲۲ درصدی پروازها در ماه مهر