برچسب:

نرخ بلیت هواپیما

8 مطلب

کاهش قیمت بلیت هواپیما چقدر واقعیت دارد؟

کاهش قیمت بلیت هواپیما از 21 شهریور

30 درصد ظرفیت پروازهای داخلی خالی است

دلیل کاهش قیمت بلیت هواپیما

«گرانی بلیت هواپیما» رها نشده

کاهش ۲۲ درصدی پروازها در ماه مهر