برچسب: نرخ مرغ
10 مطلب

ثبات نرخ مرغ در بازار

قیمت مرغ به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

کاهش هزار تومانی قیمت مرغ در بازار

کاهش قیمت مرغ ادامه دارد

قیمت مرغ کاهشی شد

قیمت مرغ به ۹۸۰۰ تومان رسید

ادامه روند نزولی نرخ مرغ در بازار