برچسب:

نرخ مرغ

12 مطلب

سقوط قیمت مرغ به زیر ۱۰۰۰۰ تومان

قیمت مرغ به ۱۵ هزار تومان رسید

ثبات نرخ مرغ در بازار

قیمت مرغ به ۹ هزار و ۸۰۰ تومان رسید

کاهش هزار تومانی قیمت مرغ در بازار

کاهش قیمت مرغ ادامه دارد

قیمت مرغ کاهشی شد

قیمت مرغ به ۹۸۰۰ تومان رسید

کاهش 600 تومانی نرخ مرغ در بازار

ادامه روند نزولی نرخ مرغ در بازار