برچسب: نفتکش ایرانی
35 مطلب

امیدواریم در موتورخانه شرایط بهتر باشد

ضرورت اطلاع هر چه سریعتر از وضعیت خدمه ایرانی نفتکش

آخرین وضعیت نفتکش ایرانی از زبان ربیعی