برچسب: نفتکش ایرانی
37 مطلب

جزئیات برخورد نفتکش ایرانی در میانه خلیج فارس

امیدواریم در موتورخانه شرایط بهتر باشد

احتمال نجات جان دریانوردان بسیار ضعیف است، اما تلاش ادامه دارد

ضرورت اطلاع هر چه سریعتر از وضعیت خدمه ایرانی نفتکش

آخرین وضعیت نفتکش ایرانی از زبان ربیعی