برچسب:

نیروی انسانی

15 مطلب

توسعه ارتباطات کشور با کارکنان با انگیزه

تقاضا برای نیروی کار خارجی در کدام کشور بیشتر است؟

تولید ریل UIC60 برای اولین بار در کشور

تمامی اختیارات وزیر در زمینه جذب نیرو حذف شد

امکان جذب ۲۵ هزار دانشجو معلم را داریم

یکپارچه‎سازی فعالیت‎های اکتشافی در دستور کار شرکت نفت

«توسعه انسانی»؛ از دبستان شروع کنیم

پیشرفت مد و لباس با توجه به بخش علمی دانشگاهی