برچسب:

هدفمندی یارانه

11 مطلب

سهم تولید و عمران در هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده است

قیمت آب و برق از ابتدای اردیبهشت افزایش یافت

همه یارانه گرفتند

درآمد زیر ۲.۵ میلیون در ماه یعنی زیر خط فقر

120 تخلف در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها

سهم دولت از درآمدهای هدفمندی افزایش یافت

پایان فقر و بیکاری در سال 97؟

توزیع قیر رایگان از سر گرفته می‌شود