برچسب:

هزینه مسکن

9 مطلب

افزایش ۱۱۰۰ درصدی هزینه ساخت مسکن

افزایش حق مسکن کارگران از اول تیر

خانه در اروپا چقدر گران شد؟

هزینه‌های اجاره مسکن در شهرهای بزرگ آمریکا

هزینه مسکن ۱۱.۱ درصد بالا رفت

سکونت یک چهارم جمعیت کشور در بافت‌های ناکارآمد

دستمزد کارگران بر اساس تورم واقعی افزایش یابد