برچسب: هیات دولت
72 مطلب

آیین‌نامه ساماندهی نظام مالی-محاسباتی کشور ابلاغ شد

وضعیت صدور کارت‌های هوشمند ساماندهی می‌شود

خبرنگاران اگر نقصی در کار ما می‌بینند بدون لکنت نقص را بیان کنند

ریال تومان می‌شود

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

خبر خوش دولت به حقوق‌بگیران تامین اجتماعی

پیشنهاد جدید بانک مرکزی برای حذف چهار صفر

به آینده کشور بسیار امیدوارم

کدام کارمندان بازخرید اجباری می‌شوند؟

خودکفایی در تولید بنزین، توانمندی ما را در شرایط تحریم نشان می‌دهد