برچسب: واردکنندگان خودرو
13 مطلب

۱۱ هزار شکایت از خودروسازان در سال ۹۷ ثبت شد

آشفته بازارتحویل خودروها به مشتریان

با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت خودرو کاهش نمی‌یابد

بیش از ۱۵ هزار خودرو غیرقانونی وارد شده است!

خواسته مردم از خودروسازان

سوئیچ خودروهای خارجی در دست کیست؟