برچسب: واردکنندگان کالا
3 مطلب

نارضایتی برخی واحدهای پتروشمی از ارائه ارز در سامانه نیما

انتشار لیست ارزبگیران به ضرر چه کسانی است؟