برچسب:

وام بدون ضامن

1 مطلب

بی‌توجهی بانک‌ها به وعده دولت / «وام ودیعه نمی‌دهند، مردم در خیابان چادر بزنند؟»