برچسب:

وام ودیعه

31 مطلب

وام ودیعه مسکن پرداخت می‌شود؟

ثبت‌نام وام ودیعه مسکن تمام شد؟

صف انتظار یک ساله وام ودیعه مسکن / پرداخت وام اجاره متوقف شد؟

چرا وام ودیعه مسکن پرداخت نمی‌شود؟

شرایط سخت بانک‌ها برای ضامن وام / بهانه‌تراشی شبکه بانکی برای ندادن وام؟

سقف وام ودیعه مسکن ۱۰ هزار میلیارد تومان است

ضامن رسمی برای وام اجاره حذف می‌شود؟