برچسب:

وثیقه وام

1 مطلب

با یارانه وامِ ۱۰۰ میلیون تومانی می‌دهند!