برچسب:

وثیقه وام

8 مطلب

بانک‌ها، سهام را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کنند؟

با یارانه وامِ ۱۰۰ میلیون تومانی می‌دهند!