برچسب: وزیر کار
66 مطلب

چه‌کسی برای تصدی وزارت کار مناسب‌تر است؟

متقاضیان استیضاح حاضر به صحبت در مخالفت با وزیر کار نشدند

احتمال منتفی شدن استیضاح وزیر کار

نامه انتقادی علی ربیعی به رئیس مجلس

آغاز به کار سامانه اشتغال