برچسب:

پاداش

10 مطلب

اعلام میزان پاداش پایان سال کارمندان

عیدی امسال کارگران چقدر است؟

اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

پاداش بازنشستگی ۹۸۷ مدیر اعلام شد

افزایش عیدی کارمندان منتفی شد