برچسب: پاداش
8 مطلب

عیدی امسال کارگران چقدر است؟

اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

پاداش بازنشستگی ۹۸۷ مدیر اعلام شد

افزایش عیدی کارمندان منتفی شد