برچسب:

پاداش

12 مطلب

«پاداش» مدیران مشروط شد

پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان

اعلام میزان پاداش پایان سال کارمندان

عیدی امسال کارگران چقدر است؟

اختصاص ۳۷۰۰ میلیارد برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی و دانشگاهی

پاداش بازنشستگی ۹۸۷ مدیر اعلام شد

افزایش عیدی کارمندان منتفی شد