برچسب: پردیس
59 مطلب

توقف فروش امتیاز طرح ملی مسکن پردیس

استارت مترو پردیس سال ٩٨ زده می‌شود

معاون آخوندی: مردم از مسکن مهر استقبال نکردند

واحدهای فاز ۵ پردیس به زودی تحویل می‌شود

هیچ درخواست افزایش قیمتی برای مسکن مهر نداشته‌ایم

مترو پردیس بهار ۹۷ کلنگ می‌خورد

مسکن مهر تکلیفی بر عهده دولت است

کلنگ‌زنی سه پروژه در پردیس تا پایان سال