برچسب:

پوشاک ایرانی

8 مطلب

شرایط بحرانی در تولید پوشاک / ۸۰ درصد مواد اولیه پوشاکی‌ها از خارج تامین می‌شود

تولید ایرانی سهمی در بازار پوشاک ندارد

کسادی مواد اولیه پوشاک و رونق قاچاق