برچسب: پوشاک ایرانی
7 مطلب

تولید ایرانی سهمی در بازار پوشاک ندارد

کسادی مواد اولیه پوشاک و رونق قاچاق