برچسب:

پوشک بچه

16 مطلب

قیمت پوشک بچه افزایش می‌یابد؟/ روی‌آوردن مردم به روش‌های سنتی

آخرین وضعیت پوشک در بازار / سازمان حمایت دخالت نکند، کمبود نخواهیم داشت

پوشک بچه هم سهمیه‌بندی شد؟

پوشک بچه ارزان شد

وزارت صمت وعده ارزانی پوشک بچه داد

قیمت پوشک بچه در بازار چقدر است؟

کمبود پوشک بچه چقدر جدی است؟ / تولید ماسک، عامل کمبود پوشک است؟

بحران کمبود پوشک کودک چقدر جدی است؟

چرا پوشک ارزان نشد؟

واردات فوری پوشک برای تنظیم بازار

بازگشت کهنه بچه به بازار

قحطی پوشک و بازگشت کوپن به اقتصاد ایران