برچسب:

پول ایران

2 مطلب

پشتوانه ریال را طلا بگیریم

کاهش ارزش پول ایران، طبیعی نیست