موضوعات داغ:
برچسب: چمران
3 مطلب

ادامه فعالیت شوراها طبق قانون تا 12 شهریور

20 درصد آب هدر می‌رود

شهرداری‌ها باید به سمت جذب سرمایه‌گذارها بروند