برچسب: چک برگشتی
58 مطلب

مجازات‌های بانکی برای دارندگان چک برگشتی

کاهش استفاده از چک در فروردین / ارزش چک‌های مبادله‌ای یک‌ماهه نصف شد / بیشترین چک‌های مبادله‌ای در استان ایلام

ورود چک آزاد به سیستم بانکی کشور

راه جدید بانک‌ها برای پاس کردن چک‌ها

کاهش چشمگیر صدور چک (اینفوگرافیک)

۸۳۱ هزار چک به دلیل کسری موجودی برگشت خورد

شرایط رفع سوءاثر از چک برگشتی

قانون چک چه تغییراتی کرده است؟