برچسب: گندمکاران
41 مطلب

کمبود کود در بازار چقدر جدی است؟

احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم قوت گرفت

نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم اعلام شد

خرید تضمینی گندم از ۷ میلیون تن گذشت

خرید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید

خرید تضمینی گندم از ۲.۵ میلیون تن گذشت

احتمال افزایش کشت جو به جای گندم

کارخانه‌جات آرد یکی از موانع حضور گندم در بورس کالا هستند

پرداخت 87 درصد مطالبات گندمکاران