برچسب: صنایع بورسی

۳۲ مطلب

  • ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات هفته گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

  • ارزش بورس اوراق بهادار تهران در هفته گذشته به عدد ۳۸۵۸۹۱۵ میلیارد ریال رسید که ۱.۱ درصد کاهش داشته است.