برچسب: بازار کار
7 مطلب

چرا زنان ایرانی کار نمی‌کنند؟/ ایران در قعر جدول «شکاف جنسیتی در نرخ مشارکت اقتصادی»

چرا از کار کردن متنفر هستیم؟

آیا تحصیلات دانشگاهی هنوز هم دانشجویان را برای بازار کار آماده می‌کند؟

چرا باید به اتحادیه‌های کارگری بیشتر اهمیت بدهیم

چرا دستمزدها افزایش منطقی ندارند؟

انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟

آیا تحصیلات دانشگاهی هنوز سودآور است؟