برچسب: بازار کار
6 مطلب

آیا تحصیلات دانشگاهی هنوز هم دانشجویان را برای بازار کار آماده می‌کند؟

چرا باید به اتحادیه‌های کارگری بیشتر اهمیت بدهیم

چرا دستمزدها افزایش منطقی ندارند؟

چرا از کار کردن متنفر هستیم؟

انحصار خرید یا مونوپسنی چیست؟

آیا تحصیلات دانشگاهی هنوز سودآور است؟