برچسب: خاموشی
1 مطلب

چرا در تابستان برق نداریم و در زمستان گاز؟