برچسب: سرمایه
3 مطلب

وارن بافت؛ یک اسطوره سرمایه‌گذاری

فارسی یا عربی؛ کدام برای اقتصاد ایران بهترند؟

نبرد سرمایه و کار: پولی که خوشبختی نمی‌آورد