برچسب: مواد مخدر
5 مطلب

تاکتیکِ تریاکیِ طالبان / چرا طالبان کشت تریاک را ممنوع کرد؟

درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی طالبان / درآمد طالبان از کجاست؟

ناهنجاری‌های پنهان اجتماعی / چرا فروشندگان مواد مخدر با مادرانشان زندگی می‌کنند؟

اقتصاد مواد مخدر؛ یک بازی دو سر باخت

اقتصاد پای منقل: هزینه‌های پنهان مواد مخدر