برچسب: نوبل اقتصاد
2 مطلب

نظریه‌ای لایق نوبل اقتصاد: نظریه مزایده چیست و چگونه بر زندگی ما اثر می‌گذارد؟

دوفلو و بنرجی چگونه برنده نوبل اقتصاد شدند؟